gggg

تعمیر هدفون شکسته

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵ 11201 22 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر هدفون آشنا می شوید.

مشاغل