gggg

تعویض میل های چرخ دوچرخه

اسفند ۲۳, ۱۳۹۵ 7082 73 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر دوچرخه آشنا می شوید.

مشاغل