gggg

تعویض میل های چرخ دوچرخه

اسفند ۲۳, ۱۳۹۵ 6422 72 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر دوچرخه آشنا می شوید.

مشاغل