gggg

اصول اولیه بازی شطرنج

فروردین ۷, ۱۳۹۶ 2931 80 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش شطرنج آشنا می شوید.

ورزشی