دوخت و طراحی لباس

فروردین ۱۰, ۱۳۹۶ 1447 47 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خیاطی آشنا می شوید.

مشاغل