gggg

آشنایی با شغل جوشکاری

فروردین ۱۳, ۱۳۹۶ ۹۶۳ 14 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش جوشکاری آشنا می شوید.

مشاغل