gggg

اصول اولیه جوشکاری

فروردین ۱۳, ۱۳۹۶ ۴۳۵ 12 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش جوشکاری آشنا می شوید.

مشاغل