gggg

جداسازی قطعات جارو برقی

فروردین ۱۳, ۱۳۹۶ ۵۶۴۳ 19 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر جارو برقی آشنا می شوید.

مشاغل