gggg

عوض کردن قطعات جارو برقی

فروردین ۱۳, ۱۳۹۶ ۳۵۶۷ 21 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر جارو برقی آشنا می شوید.

مشاغل