gggg

آموزش حمله در شمشیر بازی

فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 5354 77 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ورزشی