شمشیر بازی و تکنیک های آن

فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 1662 31 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ورزشی