آشنایی با ساختمان های هوشمند

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶ 1287 91 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با ساختمان های هوشمند آشنا می شوید.

علم و تکنولوژی