تعمیر دوربین های امنیتی

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶ 6830 67 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش تعمیر دوربین آشنا مي شويد.

مشاغل