gggg

اسمبل کردن کامپیوتر

فروردین ۱۷, ۱۳۹۶ 1562 90 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسمبل کردن کامپیوتر آشنا مي شويد.

مشاغل