gggg

تعمیر کامپیوتر

فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 4173 106 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسمبل کردن کامپیوتر آشنا مي شويد.

مشاغل