gggg

تعمیر کامپیوتر

فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 3968 104 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسمبل کردن کامپیوتر آشنا مي شويد.

مشاغل