gggg

مجمع کامپیوتر

فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1350 93 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسمبل کردن کامپیوتر آشنا مي شويد.

مشاغل