gggg

پرش از هلیکوپتر در چتر بازی

فروردین ۲۱, ۱۳۹۶ 1158 66 بدون دیدگاه

توضیحات

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش چتر بازی آشنا مي شويد.

ورزشی