gggg

چگونگی وقوع زمین لرزه

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶ 3539 64 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با زمین لرزه آشنا می شوید.

مشاغل