تعمیر صندوق فروشگاه ۲

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶ 991 57 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمیر دستگاه صندوق فروشگاه آشنا می شوید.

مشاغل