آبسه دندان

تیر ۳, ۱۳۹۶ 1002 70 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با عفونت دندان آشنا می شوید.

پزشکی