gggg

انیمیشن واکنش التهابی

تیر ۳, ۱۳۹۶ 1750 99 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با التهاب حاد آشنا می شوید.

پزشکی