gggg

آپاندکتومی

تیر ۴, ۱۳۹۶ 823 58 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آپاندیس آشنا می شوید.

پزشکی