gggg

مکانیسم متاستاز استخوان

تیر ۴, ۱۳۹۶ 1445 38 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری سرطان استخوان آشنا می شوید.

پزشکی