gggg

شیوع بوتولیسم

تیر ۴, ۱۳۹۶ 1277 57 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مسمومیت غذایی حاد آشنا می شوید.

پزشکی