gggg

اثر سم مسمومیت غذا بر انسان

تیر ۴, ۱۳۹۶ 986 44 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مسمومیت غذایی حاد آشنا می شوید.

پزشکی