gggg

تشکیل لخته خون

تیر ۷, ۱۳۹۶ 974 70 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هموفیلی آشنا می شوید.

پزشکی