gggg

تشکیل لخته خون

تیر ۷, ۱۳۹۶ 1038 69 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هموفیلی آشنا می شوید.

پزشکی