gggg

ژنتیک در هموفیلی

تیر ۷, ۱۳۹۶ 1280 36 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری هموفیلی آشنا می شوید.

پزشکی