پاتوفیزیولوژی بیماری های کرون

تیر ۷, ۱۳۹۶ 680 32 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری کرون آشنا می شوید.

پزشکی