gggg

اسکیزوفرنی

تیر ۱۳, ۱۳۹۶ 1096 44 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکیزوفرنی آشنا می شوید.

پزشکی