gggg

خونریزی داخل شکم

تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 1085 43 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آنوریسم مغزی آشنا می شوید.

پزشکی