آنوریسم مغزی

تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 724 78 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آنوریسم مغزی آشنا می شوید.

پزشکی