gggg

خونریزی داخلی مغزی

تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 1146 39 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آنوریسم مغزی آشنا می شوید.

پزشکی