gggg

نارسایی حاد کلیه

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1566 60 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مزمن کلیوی آشنا می شوید.

پزشکی