gggg

تشنج صرع

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1159 42 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

پزشکی