gggg

کمک های اولیه برای صرع

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1184 49 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

پزشکی