gggg

کلیه ها چگونه کار می کنند؟

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1119 75 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مزمن کلیوی آشنا می شوید.

پزشکی