gggg

تشنج های فوری

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1233 93 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

پزشکی