gggg

تشنج های فوری

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1117 92 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

پزشکی