gggg

آموزش بیماری کلیوی

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1226 69 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری مزمن کلیوی آشنا می شوید.

پزشکی