gggg

صرع چیست؟

تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1237 57 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

پزشکی