gggg

رژیم غذایی مناسب بر اسکلرودرم

تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 1719 43 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکلرودرمی آشنا می شوید.

پزشکی