gggg

آشنایی با سیم های ویولن

مرداد ۸, ۱۳۹۶ 1674 95 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با  آموزش ویولن آشنا می شوید.

هنر