gggg

مقیاس در ویولن

مرداد ۸, ۱۳۹۶ 1466 64 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ویولن آشنا می شوید.

هنر