gggg

ویولن درس آشنایی با سیم E

مرداد ۸, ۱۳۹۶ 1895 107 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ویولن آشنا می شوید.

هنر