gggg

ایجاد یک پالت مرطوب آکریلیک

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ 821 27 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی به سادگی خواهید
آموخت که چگونه به سادگی بر روی بوم نقاشی آثار خود را با سبک امپرسیونیستی و
با استفاده از تکنیک‌ها و پالت مونه (Monet) خلق کنید.
در این فیلم شما متوجه خواهید شد که چگونه نقاشی بسیار زیبایی با سدر این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.بک های گفته شده خلق کنید.

هنر