gggg

سبد گل داوودی و میخک

آبان ۱۳, ۱۳۹۶ 2758 31 بدون دیدگاه

توضیحات

سبد گل داوودی و میخک ترکیب زیبایی است که جلوه ی بسیاری به محیط می بخشد.

این نوع از گل آرایی به صورت مدرن تزئین شده ، و کمتر از برگ آرایی درآن دیده میشود.

این دسته گل گزینه مناسبی جهت عرض تبریک و تولد و همچنین استفاده در جشن هاست.

هنر