gggg

دسته گل نرگس Amaryllis

آبان ۱۶, ۱۳۹۶ 802 32 بدون دیدگاه

توضیحات

نگهداری دسته گل نرگس آسان است و جلوه ی زیبایی به خانه می بخشد.

Amaryllis نیاز به آفتاب دارد.
خاک این گل باید مرطوب، غنی و شامل مخلوط خاک و یک قسمت ماسه باشد.

آماریلیس را بعد از کاشت آبیاری نمایید و گل را یک بار در ماه با کود غلیظ تغذیه کنید.
Amaryllis قرمز گیاهی پیازی با ساقه تو خالی است و به عنوان گل آپارتمانی استفاده می شود.

هنر