gggg

گل آرایی با لیلیوم lilium

نوامبر 20, 2017 1721 30 بدون دیدگاه

توضیحات

گل لیلیوم گیاهی پیاز دار است.
lilium را می توان به سادگی نگهداری و تکثیر کرد.
این گیاه را می توان در هوای آزاد و داخل اپارتمان پرورش داد.

این گل در مقابل سرما بسیار مقاوم است.
لیلیوم در رنگ های زرد ، سفید ، نارنجی ظاهر می شوند.

هنر