gggg

گل آرایی با رز قرمز

آذر ۲, ۱۳۹۶ 2083 45 بدون دیدگاه

توضیحات

گل آرایی با رز قرمز از جمله کار های زیبا به شمار می رود.
زیبایی گل رز بی همتاست و با رنگ قرمز که نشانگر عشق است منحصر به فرد می شود.
در این گل آرایی ما از گل رز قرمز و دیگر گل های قرمز رنگ اسفاده می کنیم.
همچنین میوه های قرمز رنگ می توانند در این گل آرایی استفاده شوند.
فوم و چسب و اسفنج نیز از جمله مواد مورد نیاز هستند.
بعد از تهیه وسایل مورد نیاز می توانیم این گل آرایی با رز قرمز را آغاز کنیم.

هنر