gggg

میوه آرایی سیب به شکل دایناسور

دسامبر 23, 2017 855 18 بدون دیدگاه

توضیحات

میوه آرایی سیب به شکل دایناسور ایده متفاوت و زیبایی برای جشن ها و مهمانی شما است.
میوه آرایی هنری است که می توان به راحتی و به کمک ابزار ساده در منزل انجام داد.
اولین نکته برای انجام میوه آرایی انتخاب میوه های تازه و مناسب است.
سعی کنید از میوه های مانده و له شده استفاده نکنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

هنر