gggg

نصب فیلتر سینک ظرفشویی

بهمن ۲۴, ۱۳۹۶ 428 14 بدون دیدگاه

توضیحات

برای نصب فیلتر سینک ظرفشویی باید طبق گفته های فیلم عمل شود :

بسته بندی را باز می کنیم و ابزار همراه با آن را مشاهده میکنید.

اکنون مرحله به مرحله ابزار را برای شما توضیح داده و نحوه نصب آنها را نیز نشان خواهیم داد.

مشاغل