gggg

آزمون pH آب

اسفند ۹, ۱۳۹۶ 357 16 بدون دیدگاه

توضیحات

آزمون pH آب را به روش های مختلف میتوان انجام داد :

استفاده از محلولهای معرف و سنجش رنگ با معیار پیش گزیده
استفاده از کاغذ تورنسل (کاغذ Ph متر)
استفاده از سنجشگر دیجیتال
– روش اول برای مصارف معمول مناسب نبوده و سخت است.
– کاربرد کاغذ بسیار راحت بوده و عیبش دامنه حساسیت بر اساس واحد است.
– کاربرد Ph متر دیجیتال راحت و دقیق است و تنها بسته به توانایی و حساسیتش قیمت بالاتری دارد.

مشاغل